Tutkimus- ja tietopalvelupäällikkö Petteri Kummala

Arkkitehtuurin kansalliskokoelma työmaana

Petteri Kummala, FT, on loppuvuodesta 2020 lähtien ollut Arkkitehtuurimuseon tutkimus- ja tietopalvelupäällikkö.

– Käytännössä se tarkoittaa, että vastuullani on museon kokoelmatoiminnan (kirjasto ja arkisto) työn johtaminen ja toiminnan kehittäminen. Palvelualueellamme työskentelee tälllä hetkellä lisäkseni viisi rautaista ammattilaista.

Arkkitehtuurimuseolla on Suomen kattavin, monipuolisin ja kaikille avoin arkkitehtuurialan erikoiskirjasto, jossa reilun 30 000 niteen ohella on mittava dokumenttiarkisto arkkitehtien jäämistöistä.

– Piirustusarkistossamme on yli 500 000 piirustusta, ja se sisältää lähes kaikkien keskeisten 1900-luvun suomalaisten suunnittelijoiden kokoelmat lukuun ottamatta Alvar Aaltoa.

Valokuvakokoelma kattaa noin 150 000 valokuvaa eri muodoissaan mustavalkoisista lasinegatiiveista dioihin ja digikuviin, 1800-luvulta nykypäivään.

– Kilpailuarkistomme sisältää kuvia ja dokumenttiaineistoa Suomessa järjestetyistä arkkitehtuurikilpailuista 1800-luvun lopulta 2020-luvulle, Kummala kertoo.

Kokonaisuudessaan kokoelma-aineisto muodostaa 1900-luvun ja sitä nuoremman arkkitehtuurin kansalliskokoelman.

Ihmisiä, järjestelmiä, tiloja ja kumppaneita

Petteri Kummala kuvailee toiminnan kenttää: kokoelman ammattimaiseen ylläpitämiseen, järjestelyyn, luettelointiin, tutkimiseen ja siitä kumpuavaan sisältötyöhön sekä siitä kiinnostuneiden asiakkaiden palvelemiseen tarvitaan asiantuntevia ihmisiä, erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä, digitointijärjestelmiä, ammattimaisen toiminnan mahdollistavia tiloja, monialaisia yhteistyökumppaneita ja -verkostoja sekä monenlaisia prosesseja.

– Niiden avulla Arkkitehtuurimuseo voi toteuttaa ammattimaista kokoelmatoimintaa ja suorittaa valtakunnallisen vastuumuseostatuksemme edellyttämiä tavoitteita ja tehtävää, Kummala tiivistää.

– Työni liittyy kaikkeen tähän ja vastuullani on huolehtia, että ammattimainen kokoelmatoiminta kaikkine ulottuvuuksineen toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Amanuenssi ja tutkija

– Olen toiminut Arkkitehtuurimuseolla vuodesta 2003 lähtien ensin yliopistoharjoittelijana, sitten projektityöntekijänä ja vuodesta 2008 lähtien vakituisena amanuenssina. Olen työskennellyt kuva-arkiston, piirustusarkiston ja kirjaston amanuenssina sekä tutkijana.

– Välissä olen ollut yliopistolla väitöskirjatutkijana sekä pari vuotta Helsingin kaupunginmuseolla kulttuuriympäristön viranomaistehtävissä. Vuonna 2019 tulin museolle arkistonhoitajaksi, minkä jälkeen olen ollut nykyisessä tehtävässäni, Kummala kertoo uravaiheistaan.

Petteri Kummala