Kirjastonhoitaja Suvi Juvonen

Avoin tie arkkitehtuuritietoon

– Museoissa on kirjastoja, mutta useinkaan ne eivät ole yleisölle auki kuten Arkkitehtuurimuseon kirjasto. Avoimuudella ja aineiston lainaamisella on haluttu vuosikymmenet edistää pääsyä arkkitehtuuritiedon äärelle, korostaa Arkkitehtuurimuseon kirjastonhoitaja Suvi Juvonen.

Arkkitehtuurimuseon kirjakokoelma on rajattu koskemaan arkkitehtuuria ja sen lähialueita, ja se on lähempänä tieteellisen kirjaston kokoelmaa kuin yleisen kirjaston.

– Arkkitehtuurista on kirjoitettu tuhansia vuosia, tieto ei vanhene kovin nopeasti. Viittauksia Vitruviuksen kolmeen päämäärään venustas, firmitas, utilitas näkee edelleen jatkuvasti, Suvi muistuttaa.

Hän aloitti vuonna 2001 Suomen rakennustaiteen museon kirjaston viikonloppupäivystäjänä opiskelujen ohessa. Siitä hän pikkuhiljaa liukui kirjastoon enemmänkin, kunnes vuonna 2009 tuli kirjastosta vastaavaksi kirjastonhoitajaksi. Taidehistorian, yleisen kirjallisuustieteen ja ranskan opintojaan hän täydensi informaatiotutkimuksen opinnoilla.

Laaja työn kirjo

– Työ on muuttunut viimeisten vuosien aikana paljon. Nimeke kirjastonhoitaja ei kuvaa oikein hyvin sitä, mitä teen. Työhöni on liukunut paljon hallinnon tehtäviä: vastaan museon IT:stä, tietosuojasta ja digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta. Jonkin verran tehtäviin sisältyy myös asiakirjahallintoa, Suvi Juvonen kuvailee.

– Kirjastotöistä suurin siivu viime vuonna oli kirjastojärjestelmän uusiminen, johon liittyi tietokannan siivoamista, henkilöstön kouluttamista ja viime vaiheessa vähän koodaamistakin. Viime vuonna koodasin myös museon Finna-näkymän ja siivosin Kookos-kokoelmahallintajärjestelmän valokuvaajatietoja. Excel on jokapäiväinen työkalu.

– Viime aikoina olen ollut vähemmän asiakkaiden kanssa suoraan tekemisissä. Lähinnä tehtäväni on kouluttaa asiakaspalvelua tuntemaan kirjaston kokoelmat ja järjestelmät. Hoidan lahjoittajien yhteydenottoja, suunnittelen digitaalisia palveluita ja varmistan niiden saavutettavuuden. Sisäisiä asiakkuuksia hoidan etsimällä tietoa niin kokoelmista kuin museon historiasta.

Suvin työpäivät vaihtelevat todella paljon riippuen siitä, mitä on meneillään. Päiviin kuuluu kehittämistä, kirjoittamista, datasiivoamista, asiakaspalvelua ja kouluttautumista. Työt voivat liittyä kirjastoon, hallintoon, viestintään tai Kulttuuriperintö ja tietopalvelut -palvelualueen yhteisiin projekteihin. Myös yhteistyö kotimaisten ja pohjoismaisten taidekirjastojen kanssa vie jonkin verran aikaa.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkuu niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden tarpeita kuunnellen.

Arkkitehtuurin kulttuuriperintö

– Odotan, että uudessa museossa asiantuntijapalvelut pysyvät korkealla tasolla. Tarjoamalla tietoa esimerkiksi korjausrakentamisen tarpeisiin ja lisäämällä tietoisuutta rakennetun ympäristön historiasta, merkityksistä ja arvoista edistämme kestävää kehitystä kulttuurisesti, ekologisesti ja mahdollisesti taloudellisestikin. Arkkitehtuurimuseon kirjaston kokoelma on ainoa akateemisen maailman ulkopuolella oleva arkkitehtuurin kulttuuriperintöön keskittyvä kokoelma Suomessa.

– Damylaiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Kirjastossa sijaitsevien Suomen Arkkitehtiliiton lehtileikekansioiden luettelo on karttunut damylaisten ansiosta. Toivoisin lisää innokkaita vapaaehtoisia kirjastoon, Suvi

Arkkitehtuuri koettava paikalla

– Museo on opettanut arvostamaan modernia arkkitehtuuria, mutta nautin kaikenlaisesta arkkitehtuurista, jossa on hyvä tai jollakin tapaa merkityksellinen tunnelma. Kotiseutuni Vantaa ei välttämättä sisällä hienoa arkkitehtuuria, mutta paikkoihin sisältyvät merkitykset, identiteetti ja tunnelmat ovat tärkeitä. Tunnelmaa on vaikea tavoittaa kuvista, malleista tai kirjallisuudesta. Arkkitehtuuri on koettava paikan päällä. Siinä on haastetta uudelle museolle, Suvi Juvonen sanoo.

Suvi Juvonen