Amanuenssi Antti Aaltonen

Kokoelmat pidettävä järjestyksessä

– Työnkuvani on kaksiosainen: toisaalta on asiakastyö ja toisaalta piirustus- sekäpienoismallikokoelmien ylläpito, kertoo amanuenssi Antti Aaltonen työstään Arkkitehtuurimuseossa.

Aaltosen asiakkaita ovat eri tahot, kuten tutkijat, opiskelijat, kiinteistöjen omistajat ja enenevässä määrin rakennushistoriallisten selvitysten laatijat, jotka haluavat päästä tutkimaan rakennuspiirustuksia. Hän toimittaa heille aineistot nähtäville ja järjestää mahdolliset kopioinnit.

– Viime vuosina yhä laajempia arkkitehtuurikokoelmia on saatu lahjoituksina museolle. Jotta kokoelmia voisi hyödyntää tutkimustyössä, niiden tulee olla järjestyksessä ja luetteloituna. Tämä puoli työstäni on kasvanut huomattavasti, ja suurin osa siitä tapahtuu Vantaalla sijaitsevassa varastossamme.

Antti Aaltosella on pitkä kokemus arkkitehtuurista

– Työskentelin koko 1980-luvun eri arkkitehtitoimistoissa rakennuspiirtäjänä ja sen jälkeen 90-luvun ajan rakennusalan yksityisyrittäjänä. Mutta tuolloin Suomessa erityisesti rakennusalalla velloi voimakas talouslama, ja jouduin hakeutumaan uusille urille eli aloitin opiskeluni Helsingin yliopistossa.

– Proseminaari-aiheekseni sain Eva Kuhlefelt-Ekelundin suunnittelutyön, joten tarjouduin järjestämään hänen kokoelmansa Suomen rakennustaiteen museolle. Siten työni alkoi museossa jo vuonna 1996, mutta alkuvuosina olin vain osa-aikaisena ”harjoittelijana”. Vuodesta 2002 aloitin piirustusarkiston amanuenssina.

Suurimman osan työstään Aaltonen tekee yksin, mutta monenlaisten tietopalvelukyselyiden osalta arkisto- ja kirjastokollegojen apu on tärkeä osa asiakastyöskentelyä. Hän osallistuu myös museon omien näyttelyiden järjestämiseen.

Korona-aikana asiakkaita ei ole käynyt arkistossa, mutta asiakasmäärissä se ei ole juurikaan näkynyt, sillä työskentely on siirtynyt yhä enemmän nettiin.

– Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo valmistuu vasta eläköitymiseni jälkeen, Antti Aaltonen toteaa. – Tärkein työni sen eteen on järjestää kokoelmat mahdollisimman hyvin, jotta uusiin tiloihin saadaan kompaktit kokoelmat ja logistiset toimintatavat. Pyrin pitämään yllä tietoisuutta kokoelmien tärkeydestä, etteivät ne tulevassa innovatiivisessa museomaailmassa jäisi unohduksiin.

Antti Aaltonen