Uusi museo DAMYn keskiössä

Museoalan muutokset ja uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon tavoitteet olivat keskeiset aiheet DAMYn historian ensimmäisessä webinaarissa 13.10.2020. Asiantuntijoiden esitykset antoivat suuntaviivoja yhdistyksen strategialle 2021–2125.

Uuden museon tarvetta muutoksen foorumina tarkasteli Anna Valtonen, Designmuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja.

– Iso muutos on jo pitkään ollut menossa museoiden alueilla. Arkkitehtuuri ja design tuodaan täysin uusiin ympäristöihin – eikä nyt puhuta rakennuksista vaan sisällöistä. Tällöin luovuus, kokeellisuus, uudet näkökulmat, uteliaisuus ja rohkeus sekä käyttäjäryhmien osallistuminen ovat tärkeitä.

– Uuden museon on oltava enemmän kuin museo, Valtonen vaatii ja heittää haasteen myös damylaisille esittää toiveita ja ideoita.

Tiede kuuluu kaikille

Miten Heureka syntyi tyhjästä? Sitä esittelivät damylainen fil.lis. Tytti Varmavuo-Häikiö ja arkkitehti Jouko Koskinen.

– Tavoitteena oli parantaa tieteen asemaa yhteiskunnassa ja tuoda tiedettä kaikille Heurekan lähtölaukauksella 1982. Tiedeyhteisön tuki ja asiantuntemus, sidosryhmien osallistuminen sekä koenäyttelyt loivat museon, Varmavuo-Häikiö kertoi.

Jouko Koskinen kuvaili Heurekan arkkitehtuurikilpailun tulosta: rakennus oli todella tajuntaa laajentava ja sai valtavasti julkisuutta myös kansainvälisesti. Rakennus valmistui etuajassa – avajaispäivä oli päätetty vuosia etukäteen, ja kaikki suunnittelijatahot olivat siihen sitoutuneet. Budjetti alitettiin!

Kaikkien yhteinen museo

– Uudenlaiset museot ovat entistä enemmän tekemisen ja kokemisen paikkoja. Arkkitehtuurin ja designin yhteentuova uusi museomme voisi olla kansainvälisellä kentällä suunnannäyttäjä, esitti Ulla Teräs, Arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja.

– Uusi museo on vielä odottavassa tilassa, mutta tahtotilamme on selkeä. Uusi museo muun muassa yllyttää yksilöitä ja yhteisöjä edelläkävijöiksi ja haastaa myös itsensä. Sen on avauduttava ulospäin, luotava enemmän vuorovaikutusta, kiinnostettava monenlaisia käyttäjiä ja ymmärrettävä syvällisesti heidän motiivinsa.

Millainen Damyn strategia?

– Tulevaa strategiaamme työstämme parhaillaan hyväksyttäväksi syyskokouksessa joulukuussa, kertoi DAMYn puheenjohtaja Maire Mattinen. – Keskeistä on uuden museon edistäminen kaikin voimin. Tule mukaan ja esitä ajatuksiasi toimintamme kehittämiseksi sähköpostitse maire.mattinen@icloud.fi tai damy.ry@gmail.com