Puurakentamista

Lehdessä esitellään usein arkkitehtuuriltaan korkealaatuista puurakentamista. Linkin numerossa korkeiden kerrostalojen ohella metsäkappeli ja hieno CLT-talo ”Taani ” ss. 36-41.

PUU Wood I Holz I Bois -lehti https://www.puuinfo.fi/sites/default/files/Puu_2_2020_kokonaan_low_0.pdf