Vuoden museopedagoginen teko 2019 -ehdokkaat

Palanderin talon murhamysteeri
Hämeenlinnan kaupunginmuseo

Murhamysteeri museossa -pelissä 2–8-henkiset joukkueet yrittävät ratkaista kuvitteellista murhatapausta, joka sijoittuu Hämeenlinnaan vuonna 1911. Vihjeitä mysteeriin antoivat näyttelijät, jotka koostuivat museon omasta henkilökunnasta. Marraskuussa 2018 järjestettyihin neljään ensimmäiseen pelikertaan osallistui yli 350 pelaajaa, ja se toi Palanderin taloon paljon uusia kävijöitä.
__________________________________________________
Ystävyyslataamo-hanke ja Työkalupakki museonystäväyhdistyksille 2018 -julkaisu
Museonystäväyhdistykset ja Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry

Museoystäväyhdistysten yhteistyöhankkeessa koottiin hyväksi havaittuja toimintamalleja ja jaettiin kokemuksia 21 museoystäväyhdistyksen ja niiden lähes 5 000 jäsenen kesken.
__________________________________________________
Sopeudu muutokseen – ilmastokoulutus työyhteisöille
Luonnontieteellinen museo Luomus

Museolehtori Satu Jovero ja hänen työryhmänsä Virve Viertiö ja Anne Granroth ovat toimineet ilmastonmuutoslähettiläinä luodessaan Luomuksen Muutosta ilmassa -näyttelyn yhteyteen ilmastonmuutoskoulutuksen työyhteisöille. Sopeudu muutokseen -koulutukseen on osallistunut finanssialan, kaupunkisuunnittelun sekä puutarha-alan asiantuntijoita, ravintolayrittäjiä ja Helsingin yliopiston alumneja.
__________________________________________________
Nurinkurin-näyttely
Rovaniemen taidemuseo ja Lapin yliopiston kuvataideopiskelijat

Kokoelmaan perustuvan näyttelyn ovat koonneet Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat, jotka ohjaavat myös näyttelyyn pohjautuvia nurinkurisuutta eri tavoin käsitteleviä työpajoja. Näyttelyn aiheet kannustavat ajatusleikkeihin ja itsestäänselvyyksien kyseenalaistamiseen. Teokset saattavat hassutella, mutta niistä voi löytää myös kriittisiä ja ajankohtaisia keskustelunavauksia.
__________________________________________________
Pako linnasta -tapahtuma
Hämeen linna ja Fenix ohjelmapalvelut oy

Pako linnasta -tapahtumassa ryhmällä (2–4 henkeä) on aikaa 2 tuntia paeta linnasta selvittämällä erilaisia linnan sisältöihin ja historiaan liittyviä kysymyksiä. Tapahtumat ovat olleet loppuunmyytyjä, ja tuoneet linnoihin uusia asiakasryhmiä, kuten nuoria aikuisia.
__________________________________________________
Queer-opastukset
Taidekoti Kirpilä

Raikas queer-näkökulma kokoelmaan on tuonut uudella tavalla lähestyttäväksi teoksia ja saavuttanut uusia yleisöjä. Vastaavia opastuksia on otettu käyttöön muissakin museoissa.
__________________________________________________
Baletticroquis
Helsingin Taidehalli ja Suomen taideyhdistys

Suomen Taideyhdistyksen järjestämässä liikecroquis’ssa keskitytään havainnoimaan baletin tarjoamia liikkeitä ja balettitanssijan kehon anatomista rakennetta. Suosituissa piirustusilloissa croquispiirtämisen ilo ja elämyksellisyys yhdistyvät henkilökohtaiseen kokemukseen.
__________________________________________________
Musiikki ja tanssi esikolumbiaanisessa taiteessa -projekti
Didrichsenin taidemuseo

Kevään 2019 aikana Helsingin päiväkodeilla, peruskouluilla ja lukioilla on ollut mahdollisuus varata ilmainen pedagoginen kierros Didrichsenin esikolumbiaanista kokoelmaa esittelevään uusittuun näyttelyyn. Kierroksella tutustutaan oppaan johdolla näihin muinaisiin kulttuureihin ja siihen, minkälaisia erilaisia merkityksiä musiikilla ja tanssilla on niissä ollut. Vierailusta on pyritty tekemään osallistuva ja elämyksellinen – Oppilaat pääsevät soittamaan, laulamaan ja viestimään musiikin keinoin.
__________________________________________________
Ilmaiset matkat Alajärven Nelimarkka-museoon Etelä-Pohjanmaan koululaisryhmille
Nelimarkka-rahasto ja Nelimarkka-museo

Koulujen resurssit vierailla kulttuurilaitoksissa ovat rajalliset ja kuljetuskustannukset ovat suurin menoerä, sillä välimatkat maakunnassa ovat pitkät. Ilmaiset matkat ovat laskeneet kynnystä vierailla ja saada taidekasvatusta koulun ulkopuolella, ja melkein jokaisesta Etelä-Pohjanmaan kunnasta on kyetty tulemaan museovierailulle Alajärvelle.
__________________________________________________
Luminaari 2019
Tuusulan museo

Luminaari 2019 on lumitalven iloja, ilmastonmuutosskenaariota ja kestävän kehityksen yhteisvastuuta puntaroiva monialainen oppimiskokonaisuus. Sen lähestyy ilmastonmuutostematiikkaa iloisesta tulokulmasta, kestävän kehityksen mahdollisuuksia omaan arkeen ja elämäntapaamme peilaten sekä nämä “vaikutusteoiksi” yhdistäen. Luminaariin osallistui yhteensä noin 150 oppilasta ja opettajaa, ja siitä on tulossa pysyvä osa Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmaa.
__________________________________________________
Livestriimatut opastukset
Kansallismuseo

Livestriimatut opastukset ovat uudenlainen tapa tarjota kouluille opastuksia maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Koulut voivat seurata opastusta omasta luokasta käsin ja kysyä opastuksen aikana herääviä kysymyksiä kommentoimalla opastusta. Livestriimatut opastukset ovat mahdollistaneet Kansallismuseon sisältöihin tutustumisen koko Suomen kouluille: Jokaista livestriimattua opastusta on seurannut 100–200 koululuokkaa, eli arviolta 2 000–4 000 oppilasta ympäri Suomen.
__________________________________________________
Pekka Töpöhäntä – sananvapaus ja vastuu museon ja teatterin keinoin
Päivälehden museo ja Laajasalon Huvilateatteri

Pekka Töpöhännän 80-vuotisjuhlan kunniaksi valmistuneet näyttely ja museota kulisseinaan käyttävä näytelmä keskittyvät erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen sekä muistuttavat sananvapauteen liittyvästä vastuusta. Näyttelyn ja näytelmän tärkeä osa on Kissojen Päivälehti, joka tarjoaa tietoja ja viihdykettä kaikille näyttelyvieraille sekä mahdollistaa lukuisten mediakasvatuksellisten aiheiden käsittelyn erityisesti esikouluikäisten ja alakoulun kolmen ensimmäisen vuosiluokan kanssa.
__________________________________________________
Ryömi, konti – viesti vauvuudesta
Porin taidemuseo ja Porin lastenkulttuurikeskus

Näyttely on suunnattu erityisesti vauvaperheille, jotka ovat yhä enenevässä määrin taidenäyttelyiden asiakasryhmä, mutta jolle ei erityisesti ole kohdennettuja näyttelyitä. Näyttelyn taustalla on myös erityislaatuinen Porin taidemuseon museopedagogian ja Porin lastenkulttuurikeskuksen liki 20-vuotinen yhteistyö sekä taidemuseossa 2003 käynnistetty valtakunnallisesti laajasti levinnyt Vauvojen värikylpy.
__________________________________________________
Taidelabra – Hyvinkään taidemuseon toiminnallinen näyttelytila
Hyvinkään taidemuseo

Taidelabra on oppimisympäristö ja kokoelmanäyttely samoissa raameissa. Taidelabran suunnittelu- ja kehitystyö on ollut monitasoinen ja osallistava, uusia käytänteitä kokeileva. Taidelabraa on suunniteltu ja valmisteltu elokuusta 2018 lähtien yhdessä asiakkaiden, ulkopuolisten asiantuntijoiden, Aalto-yliopiston taidekasvatuksen opiskelijoiden ja museon koko henkilökunnan kanssa.
__________________________________________________
Kulttuuri kyläilee Järvenpäässä
Järvenpään taidemuseon, Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän (Järvenpään alueen kotihoito) ja Setlementti Louhela

Kulttuuri kyläilee on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on lisätä kulttuurin saavutettavuutta kotona asuville ikäihmisille. Kokonaisuuteen kuuluu kolme erilaista taidepakettia, jotka sisältävät taideteoksen sekä teemaan liittyvän aistimateriaalin. Vapaaehtoinen kulttuuriluotsi toteuttaa yhteisen taidetuokion, jonka tavoitteena on aktivoida aisteja ja herättää muistojen kautta keskustelua, ja joka on maksuton ikäihmiselle.
__________________________________________________
Ammattilaisten ääni -työpajat ammattiin opiskeleville
Hotelli- ja ravintolamuseo

Ammattilaisten ääni -työpajat ovat vastanneet ammatillisten oppilaitosten nykytilanteen haasteisiin tarjoamalla helposti saavutettavaa museopedagogista palvelua, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä. Työpajoissa on tutustuttu ammattipedagogin kanssa alan ammattiryhmien historiaan sekä palkkauksen ja tehtävänkuvien muutokseen. Työpajat ovat maksuttomia ja niitä on voinut tilata myös suoraan oppilaitoksiin.
__________________________________________________
Virus! Mediamysteeri
Päivälehden museo, Vantaan kirjastot, Aalto-yliopisto

Virus! on 10–12 -vuotiaille lapsille suunnattu, tablettitietokoneilla pelattava, medialukutaitoa kehittävä peli, joka otettiin käyttöön Päivälehden museossa maaliskuussa 2019. Koululuokat yrittävät pelin tarinassa pelastaa museon sisältämät tiedot niitä uhkaavalta, vaaralliselta tietokonevirukselta. Pelin kehitystyössä Aalto-yliopiston  kuvataidekasvatuksen opiskelijat tekivät tiivistä yhteistyötä vantaalaisen Kartanokosken koulun 5. luokan kanssa.
__________________________________________________
Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hanke
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran, Museoliitto, Lohjan museo, Mediamuseo Rupriikki ja Postimuseo (Tampere), Rauman museo, Villa Rullud / Espoon kaupunginmuseo, Vantaa kaupunginmuseo, Tuusulan museo, Heinolan museo, Verlan museo ja Keski-Suomen museo

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hankkeessa nuoret osallistuivat lähialueen kulttuuriperinnön ja -ympäristön tunnistamiseen, määrittelemiseen ja esittämiseen luomalla uusia, oman näköisiä mobiilireittejä yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Mobiilireitit laadittiin museoiden käytössä olevalle Seinätön museo -alustalle ja ne ovat nyt kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

Lisätietoja

Jenni Sahramaa, Pedaali järjestösihteeri, info@pedaali.fi
p. 050 5844865

Maiju Tuisku, Pedaalin puheenjohtaja, maiju.tuisku@turku.fi

Jenni Sahramaa
Järjestösihteeri
Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
info@pedaali.fi
044 2424 848

_______________________________________________
Museoposti-lista – Museoposti@lists.greenspot.fi
Postituslistan tiedot ja tilauksen irtisanominen:
http://lists.greenspot.fi/mailman/listinfo/museoposti