Uusi museo herätti keskustelua

Arkkitehtuuri- ja Designmuseoiden tulevaisuus kiinnosti noin 180 osallistujaa 5.2.2019Arkadia-seuran järjestämässä seminaarissa Helsingissä.
#uusimuseo-hankkeen konsepti nousi keskeiseksi aiheeksi museoiden yhdistämisessä. Keskusteltiin uuden museon sisällöstä, tehtävistä, brändistä, merkittävyydestä, vaikuttavuudesta, yleisön osallistamisesta…
Uusimuseo-työryhmän seuraava raportti julkistetaan maaliskuun lopulla.


Museo designille ja arkkitehtuurille

Odotuksissa houkutteleva konsepti

 • − Helsinki luo hyvää elämää ihmisille. Se on kaupungin perustehtäviä, korosti pormestari Jan Vapaavuori.
 • Helsinki on mukana harjoituksessa edistää maailmanluokan arkkitehtuuri- ja designmuseon syntyä. − Olemme mukana myös rahoituksessa, jos syntyy aidosti kansainvälisen tason museo, joka luo edellytyksiä hyvälle elämälle, elävöittää kaupunkikuvaa ja lisää Helsingin vetovoimaa. Odotamme uniikkia, inspriroivaa ja ravisuttavaakin konseptia.

Kenelle uusi museo?

 • Keskeiset kysymykset ovat kenen ja miksi toivomme kiinnostuvan museosta. Keille ja miten haluamme puhua? Mitkä asiat innostavat, millä on merkitystä? Designmuseon johtaja Jukka Savolainen haastoi pohtimaan, mikä on museon rooli ja sen tuoma lisäarvo.
 • – On hyviä kansainvälisiä esimerkkejä design- ja arkkitehtuurimuseoiden yhdistymisistä. Mutta emme voi kopioida niitä, mallit eivät toimi meillä, Savolainen huomautti.

Suomi-brändin lippulaivaksi

 • Arkkitehtuurimuseon väliaikainen johtaja Reetta Heiskanen visioi museotoiminnan muutoksia.
 • – Kansallinen toiminta – kaikille Suomessa – on tärkeää valtakunnallisena erikoismuseona. Tärkeitä ovat myös kansainväliset verkostot. Ilmiöt, kuten ilmiöpohjainen oppiminen, ovat tulevaisuutta. Teemme museota tuleville sukupolville. Merkityksellisyys, vaikuttavuus on otettava huomioon. 20-luvulla korostuu asiakasrajapinta eli todellinen avoin vuorovaikutus yleisöjen ja kumpppaneiden kanssa.
 • – Tavoitteenamme on olla maailman paras arkkitehtuuri- ja designmuseo, TOP 20 eurooppalainen kulttuurilaitos ja Suomi-brändin lippulaiva, mikä hyödyttää maamme vetovoimaa, yritystoiminnan kasvua ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Lisärahoitus mahdollista?

 • – Molemmilla museoilla on erittäin hienot kokoelmat, mutta nykyiset tilat estävät toiminnan kehittämisen. Arkkitehtuuri ja design ovat Suomen vahvuuksia. Siksi niiden esittelyyn on luotava parempia mahdollisuuksia, totesi ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
 • Uusi museolaki on käsittelyssä eduskunnassa. Sen myötä museoiden rahoitus muuttunee. Valtakunnallisille vastuumuseoille ehdotetaan lisärahoitusta. Vastuumuseon status tuo paljon tehtäviä ja vaatii lisää henkilötyövuosia. Kaivosoja esitti toiveen valtion lisätalousarvioon.

Kunnianhimoinen konsepti

 • Uuden museon konseptin kunnianhimoisuutta korosti Tommi Laitio, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja.
 • – Konseptin pitää vastata siihen, miten edistetään ihmisten yhteiselämää kestävällä tavalla. Pitää kommunikoida, millainen yhteiskunta olemme.

Sisältö oleellinen

 • – Tavoitteena pitäisi olla, että uusi museo vetää ihmisiä, turisteja ja ammattilaisia Helsingin muiden museoiden rinnalla. Mitä uutta, innostavaa ja inspiroivaa se tuottaa? Mikä on sen vetovoima?
 • Miten se esittelee vahvaa suomalaista osaamista? Kansanedustaja Paavo Arhinmäki esitti monia kysymyksiä.
 • – Sisältö on oleellinen. Nykyiset museorakennukset eivät kommunikoi arkkitehtuuri- ja designalojen arvoa, joista Suomi tunnetaan maailmalla.

Osa ekosysteemiä

 • Uusimuseo-hankkeen konsepti julkistetaan maaliskuun lopulla. Työssä keskitytään nyt sisältöön.
 • Toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, hanketyöryhmän puheenjohtaja, korosti, ettei vielä oteta kantaa esimerkiksi rakennukseen, sijaintiin ja rahoitukseen.
 • – Museoiden roolin muutos on merkittävä. Nyt museot ovat osa ekosysteemiä. Ne ovat mukana yhteiskunnassa, keskustelussa, kokemuksien ja elämysten tekijöinä, ihmisten paikkana. Radikaali käyttäjälähtöisyys korostuu.

Vähän kaikkea vai paljon jotakin?

 • – Kenelle ja mitä, kysyi Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä uuden museon tehtävästä. – Pitää uskaltaa valita.
 • Tutkimusten mukaan museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet huimasti. Keskeisiä ryhmiä ovat elämysten etsijät, kotimaiset perheet ja turistit. Toisaalta ei saa unohtaa museoiden perustehtäviä: toimia yhteiskunnan muistina, tunnustuksen ja ymmärryksen lisääjänä.

Luovien alojen alusta?

 • – Museon perustehtävät ovat toiminnan pohjana, mutta mitä muuta? Voisiko uusi museo olla alusta myös muiden luovien alojen toiminnoille, kysyi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.
 • – Voisi myös miettiä, miten museo olisi laajemmin saavutettavissa ja miten vähemmistöjen ääni kuuluisi. Lapset ja nuoret ovat erittäin tärkeä ryhmä. Tuemme uutta museota siksi, että kestävän kehityksen myötä olemme siirtymässä tavaroiden kulutuksesta palveluihin, elämysten kokemiseen.

Kimmo Levä, Outi Alanko-Kahiluoto, Tuomas Auvinen ja Paula Holmila

 

 Yleisö äänessä
 • Miksi ei yleisöä ole osallistettu konseptin suunnitteluun? Miksi ei tehdä vaikkapa avointa kilpailua?
 • Mikä on museoiden nykyrakennusten kohtalo?
 • Miksi elokuun raportissa on vain kaksi sijaintivaihtoehtoa, miksi neliöt ja kustannukset on jo määritelty?
 • Suuntaus tulevaisuuteen; ei vain vanhoja mestareita!
 • Osataanko hahmottaa elinympäristöämme kansainväliseltä kannalta; hyvinvointivaltion ajatus.
 • Inklusiivisuus – monenlaista kulttuuritoimintaa! – Vanha eksklusiivisuus (siilot) pois!
 • Yhteistyö eri kulttuurialojen kanssa: esimerkiksi väliaikaisia pop-up-tapahtumia muissa tiloissa ennen varsinaista museota, kiertonäyttelyjä?
 • Miten olla valtakunnallisesti aidosti läsnä eri puolilla maata?
 • Kaupungin ”olohuoneita” on jo riittävästi, jotakin muuta.
 • Tuontinäyttelyille tilausta.
 • Tilat muunneltaviksi, ei tiedetä mitä tulevaisuus tuo, mitä teknologia tarjoaa.
 • Av-tekniikka ei korvaa originaalien kuten piirustusten ja pienoismallien näkemistä.
 • Kenttä eli alan ammattilaiset mukaan konseptin suunnitteluun.

Seminaarin anti striimattuna  facebook.com/arkadiaseura/video

Lähetä ideoita ja kommentteja uudesta museosta:

tuomas.auvinen(at)aalto.fi

Lue uutisia ja kommentteja: #uusimuseo