Ystävyys yhdistää

DAMYn tietosuojaselvitys

DAMY ry:n juuret ovat vuodessa 1987, jolloin perustettiin Taideteollisuusmuseon ystävät ry. Nimi on vaihtunut museoiden nimenmuutoksen myötä ja nykyään ystävämuseoita on yhden sijaan kaksi. Jäseniä yhdistyksellä on yli 500.

DAMY ry järjestää mielenkiintoisia vierailuja ja ekskursioita pääkaupunkiseudulle, muualle Suomeen ja ulkomaille. Museonäyttelyiden avajaisia edeltävissä ennakkoesittelyissä jäsenet kuulevat näyttelyiden taustoista ja tavoitteista. Avajaisissa tapaat uusia ystäviä, alan vaikuttajia ja ammattilaisia.

Lisäksi DAMY ry:n toiminta tarjoaa luentoja, juhlia sekä arpajaisia. Lisää tietoa tapahtumista

Yksityiskohtaiset tapahtumatiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan säännöllisesti ilmestyvässä sähköisessä jäsentiedotteessa.

Ystävätukea museoille

DAMY ry kokoaa varoja museoille tehtäviä vuosittaisia lahjoituksia varten jäsenmaksuilla, arpajaisilla ja myynnillä. Jäsenillä on mahdollisuus tukea museoita myös työpanoksin.
Vapaaehtoistoiminta

Hallitus

Maire Mattinen, puheenjohtaja
Lena Strömberg, varapuheenjohtaja
Leena Maija Hurme
Jari Jetsonen
Leena Johansson-Rengen
Jasmine Julin-Aro
Jatta Olin
Kirsti Porttinen
Merja Reijonen
Antti Wuorenjuuri, rahastonhoitaja

Marina Johansson, sihteeri

Jäsenet päättävät toiminnasta ja taloudesta vuosikokouksissa. Toiminnasta vastaa hallitus.