Ystävyys yhdistää

DAMY ry:n juuret ovat vuodessa 1987, jolloin perustettiin Taideteollisuusmuseon ystävät ry. Nimi on vaihtunut museoiden nimenmuutoksen myötä ja nykyään ystävämuseoita on yhden sijaan kaksi. Jäseniä yhdistyksellä on yli 500.

DAMY ry järjestää mielenkiintoisia vierailuja ja ekskursioita pääkaupunkiseudulle, muualle Suomeen ja ulkomaille. Museonäyttelyiden avajaisia edeltävissä ennakkoesittelyissä jäsenet kuulevat näyttelyiden taustoista ja tavoitteista. Avajaisissa tapaat uusia ystäviä, alan vaikuttajia ja ammattilaisia. Lisäksi DAMY ry:n toiminta tarjoaa luentoja ja juhlia. Lisää tietoa tapahtumista

Yksityiskohtaiset tapahtumatiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät kotisivuiltamme Tulevat tapahtumat sekä jäsenille lähetettävissä jäsenkirjeissä.

Hallitus

Matti Rautiola, puheenjohtaja ks. esittely
Virva Haltsonen, varapuheenjohtaja ks. esittely
Mervi Alaluusua
Timo Heikka ks. esittely
Pirjo Huvila
Jari Jetsonen
Jatta Olin
Miina Jutila ks. esittely
Laura Sarvilinna ks. esittely
Yrjö Sotamaa
Timo Saarno ks.esittely

Maija Taimi, rahastonhoitaja
Piret Vainonen, sihteeri

Jäsenet päättävät toiminnasta ja taloudesta vuosikokouksissa. Toiminnasta vastaa hallitus.

DAMYn tietosuojaselvitys

Ystävätukea museoille

DAMY ry kokoaa varoja museoille tehtäviä vuosittaisia lahjoituksia varten jäsenmaksuilla, arpajaisilla ja myynnillä. Jäsenillä on mahdollisuus tukea museoita myös työpanoksin. Jatkossa tuki annetaan museoille tukemaan uusimuseo-hanketta.

Vapaaehtoistoiminta