DAMY talks – Helsinki Design Week

Tiistaina 11.9.2018 klo 16.30–18.00 Helsingin  kaupungintalolla

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry järjestää osana Helsinki Design Week -ohjelmaa avoimen keskustelutilaisuuden MY – Design and   Architecture – yhteiset arvot ja yhteinen vastuu.

Tilaisuudessa pohditaan, minkälaisen rakennetun kulttuuriympäristön ja esinemaailman haluamme tulevaisuudessa:

  • Millaisia arvoja ja laatua ympäristömme välittää meille?
  • Millainen vastuu meillä on luontoa, toisiamme ja ihmiskunnan muistia kohtaan?
  • Miten kansalaisyhteiskunta voi monipuolisemmin osallistua ympäristön kehittämiseen?

Puhumme myös suunnitteilla olevasta arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta asiakkaiden ja kansalaistoimijoiden näkökulmasta.

Maksuton tilaisuus on tarkoitettu kaikille arkkitehtuurista ja muotoilusta kiinnos- tuneille kansalaisille yhtälailla kuin alan ammattilaisille, yrittäjille ja asiantuntijoille.

MY–DA-tilaisuutta edeltää samassa paikassa Helsingin kaupungin järjestämä Kaupunkitila- ohjeen lanseeraustilaisuus klo 15.00–16.30.

Ks. DAMY talks -ohjelma

#uusimuseo   #hdw2018